وظایف و ماموریت های شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی

 

- احداث واحد های بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی با جذب سرمایه بخش خصوصی و در قالب قراردادهای بیع متقابل

- احداث نسل جدید نیروگاه های سیکل ترکیبی (تکنولوژی کلاس f و بالاتر) ضمن حمایت از بومی سازی فناوری های

- برنامه ریزی و اجرای طرح های بازتوانی ، نوسازی ، و ارتقاء راندمان نیروگاه های حرارتی موجود

- مدیریت منابع و مصارف آب از طریق اصلاح سیستم های خنک کن نیروگاهها و جایگزینی روش های تامین آب

- جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی

- مدیریت سهام و سرمایه ها در شرکت های زیر مجموعه و اتخاذ تدابیر لازم در جهت واگذاری نیروگاههای دولتی

- توسعه منابع انسانی ، اصلاح ساختار و بازنگری فرآیندها در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء نظام اداری

- استفاده از روش های نوین تامین مالی پروژه ها اعم از سرمایه گذاری مستقیم ، فاینانس خارجی ، بیع متقابل ، تسهیلات بانکی ، اوراق مشارکت ، درآمدهای داخلی و . . .

- حداکثر استفاده از ظرفیت های قانون (رفع موانع تولید رقابت پذیر9 در جهت تامین مالی پروژه ها

- انجام به موقع تعمیرات ، بهسازی نیروگاهها ، مدیریت مصرف سوخت و سایر تمهیدات با هدف ارتقاء بهره وری عوامل تولید

- تامین برق پایدار و مورد نیاز شبکه سراسری از طریق نظارت و راهبری بر احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی

- تعامل موثر با بازار برق از طریق شرکت های تولید تابعه

- اولویت دهی به مسائل زیست محیطی ، ایمنی و مسئولیت های اجتماعی در حوزه بهره برداری و توسعه نیروگاههای حرارتی

-تلاش در جهت بهره مندی از تحقیقات کاربردی مورد نیاز و تعامل سازنده با مراکز علمی و پژوهشی