اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/80/پوستر هفته پدافند198.pdf
هفته پدافند غیرعامل
هفته پدافند غیرعامل گرامی باد
1441/03/05
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/79/تسلیت.jpg
تسلیت
رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)
1441/02/27
تسلیت
اربعین حسینی
1441/02/19
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/77/عکس 5.jpeg
انتصاب
انتصاب جدید در شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
1441/02/17
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/76/لوح تقدیر.pdf
تقدیرنامه
دریافت لوح تقدیر
1441/02/15