اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/84/aaaaaaaaaaaaaaa1.jpg
امریه سربازی
ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 1399/02/01
1398/11/01
تقدیر و تشکر
نیروگاه بخار برتر مشارکت کننده در کنترل اولیه فرکانس در شش ماه اول سال 1398
1398/11/01
تقدیر و تشکر
انتخاب شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی به عنوان سازمان الکترونیکی برگزیده
1398/10/08
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/82/IMG_0174.JPG
جلسه ارزیابی عملکرد بازار برق
جلسه ارزیابی عملکرد بازار برق شرکت های تولید نیروی برق در 6 ماهه ابتدائی سال 1398
1398/09/26
تبریک
میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)
1398/08/22