اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۴۳ درصد برق دانمارک با انرژی بادی تامین شد
آمار جدید نشان می دهد دانمارک ۴۳.۴ درصد از الکتریسیته مصرفی خود را با انرژی بادی تامین کرده است.
1396/10/24
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/9/002.jpg
طرز طلب: نزدیک به 40 درصد نیروگاه های کشور مقرون به صرفه نیست
محسن طرزطلب گفت: نزدیک به ۴۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند و این عمر طولانی و کارکرد‌های زیاد باعث فرسودگی تجهیزات و راندمان پایین آنان شده است. به همین دلیل بهینه‌سازی و نوسازی این واحد‌ها در سطوح کشور یک ضرورت انکارناپذیر است.
1396/09/26