فراخوان
05/05/1399
فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/100/آگهی فراخوان ارزیابی.pdf

​​فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران غیردولتی متقاضی سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از نیروگاه های حرارتی​

مشاهده گزارش تصویری خبر