تقدیر
15/11/1399
تقدیر مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/117/تقدیرنامه.jpg

جناب آقای مهندس طرزطلب مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  با اهدای لوحی از اقدامات و مشارکت جناب آقای مهندس مرادی مدیرعامل محترم در اجرای پروژه اصلاح سیستم خنک­کن و برج هلر فلزی واحد اول نیروگاه همدان که منجر به تحقق اهداف صرفه­جویی در مصرف آبهای زیر زمینی به میزان 85 درصد و تولید برق پایدار و مطمئن در نیروگاه شهید مفتح همدان گردیده تقدیر نمودند.​

مشاهده گزارش تصویری خبر