تقدیر
29/11/1399
تقدیر جناب آقای مهندس حایری معاونت محترم برق و انرژی
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/121/تقدیرنامه.jpg

جناب آقای مهندس حایری معاونت محترم برق و انرژی وزیر محترم نیرو با اهدای لوحی از نقش و مشارکت پررنگ جناب آقای مهندس مرادی مدیرعامل محترم در تحقق اهداف پویش "هرهفته –الف- ب- ایران" در نیمه دوم سال 1398 تقدیر نموده  و بر استمرار تلاش ها و مساعدت های ایشان تأکید فرمودند. ​

مشاهده گزارش تصویری خبر