اتصال دوباره واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی به شبکه سراسری
1397/01/22
با اتمام تعمیرات واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی، ۲۵۰ مگاوات توان نامی به شبکه سراسری متصل شد.
به گزارش برق نیوز، در ادامه برنامه‌های تعمیراتی واحد‌های سیزده گانه نیروگاه، واحد شماره ۲ بخاری به ظرفیت تولید ۲۵۰ مگاوات پس از پایان برنامه تعمیرات بازدید دوره ای، روز ۳ شنبه مورخ ۲۱ فروردین به مدار تولید بازگشت.

اورهال فیدپمپ B، تعمیر هیدروکوپلینگ فیدپمپ C، تعویض سیل مکانیکی CWP-C، تعویض والو‌های دستی درین MAIN STEAM، تعمیریاتاقان شماره ۴ توربین، رفع نشتی از دلتا‌های برج اصلی و انجام تعمیرات مربوط به تجهیزات مشترک واحد‌های شماره ۱ و ۲ از فعالیت‌های مهم و شاخص این دوره از برنامه‌های تعمیرات واحد شماره ۲ بخاری بود که از سوی کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه بخار به انجام رسید.

برنامه‌های تعمیراتی واحد‌های نیروگاه شهید رجایی هرساله به منظور کسب آمادگی لازم برای تولید برق در پیک مصرف ماه‌های گرم سال، از پایان شهریور آغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد ادامه می‌یابد.