بنر تقدیر و سپاسگزاری
07/07/1397
نصب بنر ارسالی از مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو در خصوص سپاسگزای و تقدیر از مردم عزیز کشور

نصب بنر ارسالی از مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو در خصوص سپاسگزای و تقدیر از مردم عزیز کشور به دلیل همراهی در پیک تابستان سال جاری در بیلبوردهای 4 نقطه از سطح شهر قزوین توسط شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی

مشاهده گزارش تصویری خبر