واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی از مدار خارج شد
30/07/1397
آغاز تعمیرات دوره ای واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت 250 مگا وات

 در یک دوره زمانی 20 روزه و به منظور تعویض الکترو موتور 1b-fdf و 30ردیف از لوله های فاینال سوپر هیتر ، تعمیرات واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی با ظرفیت 250 مگا وات و بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده آغاز گردید .​