بازدید مدیرعامل شرکت از نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
27/02/1440
مجتبی نعمتی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی در چهارمین روز از هیجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران بازدید کرد.
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/38/IMG_20181110_120837_808.jpg

مهندس نعمتی در آخرین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با حضور در محل نمایشگاه و بازدید از غرفه های مختلف از غرفه شرکت مدیریت تولید نیروی برق شهید رجایی و توانمندیهای ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی بازدید کرد. همچنین در حاشیه این بازدید شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی از مدیرکل محترم دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو و رئیس ستاد نمایشگاه ها و جشنواره های صنعت آب و برق کشور لوح تقدیر دریافت نمود.

مشاهده گزارش تصویری خبر