واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید بازگشت
28/08/1397
واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهیدرجایی که به منظورتعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید خارج شده بود بعد از 26 روز به شبکه سراسری پیوست.
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/41/DSC_0090.JPG

واحد شماره یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با ظرفیت 250 مگاوات با انجام تعمیرات بازدید دوره ای از جمله تعویض لوله های ناحیه سوپرهیتر بویلر، رفع نشتی از والوهای توربین، دمونتاژ 6 عدد دلتاهای برج اصلی به منظور insert  برای رفع نشتی، اورهال 2 عدد والوهای اصلی توربین rsv و tv ،رفع نشتی از والوهای پرفشار درین توربین، اورهال 1a-cbp ، اورهال ون کنترلی 1b-fdf ، بازدید ترانسفورماتورهای اصلی، یونیت، استیشن و کمکی، بازدید و تست رله های حفاظتی ژنراتور و ترانسفورماتورها، بازدید و تست رله های حفاظتی سوییچ گیر های 6/6 کیلوولت، بازدید الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت، بازدید پنل های الکتریکی اتاق رله ها و بازدید الکتروموتورهای 400 ولت و انجام پرمیت های موکول به شات دان پس از 26 روز فعالیت به شبکه سراسری تولید متصل شد.