پیام تسلیت
09/11/1397
پیام تسلیت سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/46/سلیت.jpg

​مهندس مسعود مرادی سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی درگذشت مهندس ابوالقاسم مهتدب مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود را به جامعه بزرگ صنعت برق کشور و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفتند.