گرامیداشت 12 فروردین
11/01/1399
روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/55/12.jpg

12 فروردین روز تثبیت و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

مشاهده گزارش تصویری خبر