مراسم تودیع و معارفه
27/03/1398
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی برگزار گردید.
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/67/IMG_0005.JPG


مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی با حضور نمایندگان محترم شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت تولید روز دوشنبه مورخ 27/03/98 در این شرکت برگزار گردید.

در ابتدای مراسم جناب آقای مهندس مسعود مرادی ضمن خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید شرکت، گزارشی از فعالیت های دوران تصدی خود را ارائه نموده و همچنین با تشکر از همکاری و زحمات همکاران، بخشهای مختلف شرکت را به سرپرست جدید معرفی نمودند. در ادامه مهندس فرهور مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی و مدیران و کارکنان شرکت با تقدیر از زحمات مهندس مرادی و تبریک به مهندس غلامی به بیان توضیح مختصری از عملکرد واحد خود پرداختند.

درپایان مراسم سرپرست جدید شرکت جناب آقای مهندس غلامی با تقدیر و تشکر از مهندس مرادی، تلاش جهت ایجاد محیطی آرام و مناسب برای رسیدن به اهداف شرکت را ضروری دانسته و تأکید کردند رسیدن به این اهداف از طریق همکاری و تعامل هر چه بیشتر با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی حاصل می شود.


مشاهده گزارش تصویری خبر