تبریک
12/04/1398
میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/69/حضرت معصومه.jpg

میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه (س) بر شیعیان مبارک باد.