تسلیت
31/04/1399
شهادت امام محمد تقی (ع)
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/99/photo.jpg

​​شهادت مظلومانه جوانترین شمع  هدایت ونهمین بحرکرامت امام محمد تقی (ع) تسلیت و تعزیت باد​.