گزارش تصویری
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
گزارش تصویری
افتتاح فاز اول نیروگاه 62 مگا واتی بادی سیاهپوش در منطقه طارم استان قزوین
6 شهریور 1397
بنر تقدیر و سپاسگزاری
نصب بنر ارسالی از مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو در خصوص سپاسگزای و تقدیر از مردم عزیز کشور به دلیل همراهی در پیک تابستان سال جاری در بیلبوردهای 4 نقطه از سطح شهر قزوین توسط شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
07/07/1397